Salonpään tilanne

Kevät 2021

Salonpään uusi koulu on valmistumassa hyvää vauhtia ja näillä näkymin koulutyö uudessa rakennuksessa pääsee alkamaan syysloman 2021 jälkeen.

Päivitys 16.5.2018

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 14.5. pidetyssä kokouksessaan äänin 37-30, että Salonpäähän rakennetaan uusi koulu sekä tilat varhaiskasvatukselle. Jo toistamiseen kaupunginvaltuusto on kääntänyt kaupunginhallituksen esityksen. Toivomme, että tämä päätös pitää.

Onkapannu kiittää kaikkia mukana olleita ja tukensa antaneita. Tämä on ollut erittäin pitkäjänteistä ja sitkeää työtä. Nyt on tärkeää, että me alueen asukkaat valvomme aktiivisesti päätöksen täytäntöönpanoa, jotta seuraavan parin vuoden sisällä näkisimme uuden koulurakennuksen kohoavan entisen viereen. Myös Onkapannu tulee aktiivisesti seuraamaan rakennushankkeen edistymistä.

Päivitys 3.12.2017

Salonpään ja Niemenrannan vanhempaintoimikunta, Onkapannu kokoontui Salonpään koululla 2.12. ja päätti, että koululakko tullaan järjestämään 7.-8.12. Lakolla vaadimme, että entisen Salonpään koulun tilalle rakennetaan uusi ja pysyvä koulu. Tausta vaatimuksena on, että Oulunsalon lukio tulee jatkamaan toimintaansa Oulun kaupungin uudessa Sivistys- ja kulttuuripalveluja koskevassa palveluverkkoratkaisussa.

MITEN TOIMIA LAKON AIKANA?
Vanhemman täytyy ilmoittaa koululle lapsen osallistumisesta lakkoon. Poissaoloilmoitus tehdään Wilman kautta. Valitse yläpalkin valikosta ’Tuntimerkinnät’. Sieltä valitse ’Ilmoita poissaolosta’, syyksi voit valita ’Muu hyväksyttävä poissaolo’. Lisätietoihin kirjaa ’koululakko’. Ilmoitus täytyy tehdä molempina päivinä erikseen. Jos olet Wilman kautta ehtinyt tehdä poissaolohakemuksen etukäteen molempien lakkopäivien osalta, ei sinun tarvitse ilmoittaa uudelleen. Ilmoitathan poissaolon koululle mahdollisimman pian.

Lapsen oppivelvollisuus säilyy lakon aikana. Huoltajalla on lakiin säädetty velvollisuus valvoa, että lapsen oppivelvollisuus tulee suoritettua. Lakon aikana lapsenne täytyy tehdä opettajan antamia tehtäviä kotona. Jokainen opettaja lähettää omalle ryhmälleen Wilman kautta lakkopäivinä käytävät tehtävät.

lakko kuvakooste

Päivitys 22.11.2017

Kuvia tempauksesta

SalonPaa - 19

SalonPaa - 13

SalonPaa - 18

Päivitys 15.11.2017

Viimeisten tietojen mukaan Oulun kaupungin valtuuston tekemää päätöstä 13.6.2016 ollaan nyt muuttamassa ja Salonpään koulu on jälleen lakkautusuhan alla. Vanhempaintoimikunta Onkapannu on järjestämässä näkyvää mediatempausta Salonpään koulun säilymisen puolesta Salonpään koululla keskiviikkona 22.11. klo 13:00-13:30. Tavoitteena on median avulla nostaa Salonpään koulun ongelmat näkyvästi esille ja sitä kautta painostaa Oulun kaupunkia panemaan käytäntöön edellisen valtuuston päätös ja rakentamaan Varjakkaan uusi koulu. Tempauksen aikana otamme Salonpään koulun oppilaista
sekä yksittäisiä että ryhmäkuvia, joissa lapsilla on kasvoillaan hengityssuojaimet. Tempaus järjestetään Onkapannun toimesta kouluajan ulkopuolella. Onkapannu hankkii hengityssuojaimet. Aikuiset ovat myös tervetulleita mukaan tempaukseen. Voitte seurata ja jakaa kampanjan valokuvia Facebookissa, Twitterissä ja muussa sosiaalisessa mediassa käyttämällä hashtagiä #lupahengittää ja #oulunsalonkouluratkaisu. Jakaessanne valokuvia
eteenpäin muistakaa käyttää näitä samoja hashtagejä näkyvyyden lisäämiseksi. Jos Salonpään koulun asema heikkenee olemme tarvittaessa järjestämässä koululla lakkoa.

Päivitys 16.6.2016

Kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 13.6.2016 saatiin lopulta Salonpään ja Niemenrannan koulujen sekä Oulunsalon lukion kannalta erittäin hyvä päätös, sillä kaikki koulut päätettiin säilyttää. Onkapannu kiittää kaikkia koulujemme asiaa ajaneita!

kaleva

Päivitys 17.5. 2016

Vanhempaintoimikunta Onkapannun kannanotto kouluverkkoselvitykseen

Valmisteluryhmä toi kouluverkkoesityksen nähtäville. Kouluverkkoselvitys piti perustua kaupunginhallituksen toimeksiantoon, jolla haluttiin turvata alakouluikäisille lähikoulu, yläkoululaisille aluekoulu ja lukiolaisille seudullinen lukio.

Virkamiehet ovat kovalla tohinalla purkamassa Salonpään koulua ja päiväkotia jo ennen mitään virallisia päätöksiä ja rakentamassa uusia tiloja 0-2 luokille mukaan luettuna päiväkoti. Kukaan ei ole varmaankaan huomioinut, että Salonpään koulun vanha puupuoli on Pohjois-Pohjanmaan Arvokkaat Rakennetut Kulttuuriympäristöt listalla! Muutenkin uusimpien sisäilmatutkimuksien perusteella koulun tilat ovat paremmassa kunnossa kuin alun perin on annettu ymmärtää. Toki pitää muistaa, etteivät tilat ole täysin kunnossa vaan vaativat lähitulevaisuudessa laajaakin remonttia, ainakin rakennusvirheiden osilta. Vanhempaintoimikunnan kanta onkin, että 0-6 luokat on säilytettävä Salonpäässä.

Mikäli työryhmän suosittelema vaihtoehto tulee käytäntöön, niin salonpääläinen alakouluikäinen käy alakoulunsa KOLMESSA eri koulussa. Jo tämän pitäisi herättää Teissä päättäjissä halua puuttua asiaan. Ei ole mitenkään järkevää lapsen kehityksen kannalta, jos oppimisympäristö muuttuu heti, kun on päässyt sinuksi ”talon tavoissa”. 2 vuotta Salonpäässä, 2 vuotta Niemenrannassa ja 2 vuotta Pitkäkankaalla kuulostaa jo ajatuksenakin työläältä.

Kaupungin tavoitteena on ollut turvata palveluiden laatu järjestämällä palvelukokonaisuudet palvelukeskittymittäin. Laatua ei ole se, jos alakoulua käyvä oppilas joutuu vaihtamaan koulua kolme kertaa. Laatua on se, että perheen lapset saavat käydä samassa koulussa. Tällä hetkellä suurella osalla salonpääläisistä koulumatka on alle 5 km, mutta siirryttäessä Niemenrantaan kuljetuksessa olevien määrä kasvaa huomattavasti. Pitkäkankaalle siirryttäessä KAIKKI joutuvat kuljetukseen.

Niemenrannan ja Salonpään alue on hyvin lapsirikas ja kasvava. Muutamassa vuodessa väkiluku on räjähtänyt ja kaavoitussuunnitelmia on vireillä. Alue tarvitsee 0.-6.-luokkien kouluja kaksi kappaletta.

Väestölaskelmissa Oulunsalon alueella väestö tulee kasvamaan. Laskelmissa käytetty perhekohtainen lapsilukumäärä ei pidä alueella paikkaansa, vaan on paljon isompi. Niemenranta ei tule jäämään viimeiseksi asuinalueeksi. Etuovi-palvelussa Oulunsalo on halutuimpia alueita. Tutkimusten mukaan (Alueellinen eriytyminen Oulun kaupunkiseudulla, Oulun yliopisto) lapsiperheet hakeutuvat keskustan ulkopuolelle kuten Oulunsalon alueelle. Niemenrannan aluetta voisi verrata Metsokankaaseen tai Ritaharjuun.

Oulunsalossa 17.5.2016

Niemenrannan ja Salonpään vanhempaintoimikunta Onkapannu

Ervastinkylän Kyläyhdistys

PÄIVITYS 13.4.2016

Onkapannu on yhdessä Ervastinkylän kyläyhdistyksen ja Oulunsalon Suuralueen yhteistyöryhmän kanssa laatinut kannanoton Oulun kaupungin päättäjille.

Voit lukea sen tästä: Kannaotto kouluverkkouudistukseen

PÄIVITYS 3.2.2016: Kouluverkkoselvitysvaihtoehtoluonnoksia on saatu jaettavaksi. Valmistelu on vielä pahasti kesken; kyseessä siis luonnoksia. Valtuutetut ovat maanantaina antaneet näistä palautetta, jonka mukaan valmistelua pitäisi viedä eteenpäin. Oulun raateihin mennessä tulee UUDET MATERIAALIT. Tutustukaa ja kommentoikaa! Oulun raati Oulunsalotalolla to 11.2. klo 18.00.

Kouluverkkoselvitys_2016_taustat_kvinfo_010216 Kouluverkkoselvitys_vaihtoehdot_kvinfo_010216

KUNTALAISTEN MIELIPITEITÄ:

Oulun päättäjien ja virkamiesten huono matikkapää

Olen järkyttyneenä seurannut Oulun valmistelutyötä koskien Oulunsalon koulujen lakkauttamisia. Päättäjät tuntuvat olevan niin kiireisiä, että heille menee täydestä huonosti valmistellut esitykset. Julkisuusperiaatteen mukaan kaikki valmistelussa käytettävät aineistot pitäisi olla julkisia, mutta maanantain 1.2. pidettävän valtuustoseminaarin aineisto on salaista. Siellä on juurikin nämä koulujen lakkauttamisasiat käsittelyssä. Valtuutetuille on esitelty aikaisemmin talousarvion mukana taulukko, jossa on Oulunsalon suuralueelle (jossa on noin 10 000 asukasta) kerrottu 0-12-vuotiaiden määrän kasvavan vuosina 2015 -2020 33 lapsella. Kuka tahansa, joka tuntee Oulunsalon väestörakenteen ymmärtää, että meidän alueemme omaleimaisuus syntyy suurperheistä joille siunautuu lapsi vuosittain tai vähintään parin vuoden välein. Jos ajatellaan, että jostakin syystä lapsia ei syntyisi jo täällä asuville, on valtuutetuille esitelty aineisto, jossa alueelle on suunniteltu rakennettavan 385 kotia vuoteen 2020 mennessä. Kuulin päättäjiltä, että rakentaminen Oulunsalossa on pantu jäihin – mutta silti jo viimevuonna on aloitettu 65 kodin rakentaminen (minne näiden kotitalouksien lapset laitetaan?). On myös ehditty jo hyväksyä Hailuodon tien varteen tuleva 2000 asukkaan asuinalue sekä Varjakan täydentävä kaava, joka pitää sisällään 52 uutta rakennuspaikkaa.

 

Oulunsalosta ollaan lakkauttamassa Salonpään koulua. Siellä on oppilaita 157. Pitkäkankaan koulu, jossa oppilaita on 793 (ala-aste ja Oulunsalon ainoa yläaste), on menossa remonttiin tänä vuonna ja sieltä on suunniteltu siirrettävän noin 200 oppilasta evakkoon remontilta. Niemenrannan koulu on täpötäynnä, siellä on 341 oppilasta. Myös erikoisluokat on otettu oppilaskäyttöön (kieliluokka, atk-luokka). Niemenrannan koulusta on löydetty vääränlaisen lattiamaton aiheuttamia TVOC-päästöjä, joita on remontoitu vielä alkuvuodesta ja tutkimukset jatkuvat muiden luokkatilojen osalta. Nyt koulussa on vielä pärjätty ottamalla jumppasali opetuskäyttöön. Kirkonkylän koulussa on 426 oppilasta. Tilaa Salonpään lakkautettavan koulun oppilaille on suunniteltu haettavan lakkauttamalla lukio, jossa on nyt 220 oppilasta. Kertokaa minulle miten Salonpään 157 oppilasta sekä Pitkäkankaan remontin väestön 200 oppilasta lisättynä väestönkasvulla ja muuttajilla mahtuu lakkautettavan lukion tiloihin? Onko päättäjillä tiedossa Pitkäkankaan koulun mittava remontti ja oppilaiden tuleva siirtotarve?

 

Säästösyitä voidaan miettiä näissä lakkauttamisissa. Lähikouluperiaate voidaan nakata roskakoriin. Salonpäästä on Oulunsalon lukion tiloihin noin 8 kilometriä. Niemenrannan koululta noin 6 kilometriä (mittaustapana Koululiitu-kouluteiden liikenneturvallisuus menetelmä). Tämä tarkoittaa siis koulukuljetuksien merkittävää kasvua. Salonpään koulun oppilaat eivät mahdu Niemenrantaan. Niemenrannan koulun lapset ovat olleet jo väistössä aikaisemmin, kun koulun rakentaminen viivästyi ja koulun nykyiset 4. 5. Ja 6. luokkalaiset ovat jo olleet vuorobussilla kulkemassa Kirkonkylän koululle tai Salonpään koulun esikouluun kuljetuksella. Vuorobussi on sittemmin lopetettu. Salonpäästä ja Niemenrannasta ei ole bussiyhteyttä, koska joukkoliikenne on lakkautettu tältä perältä. Hailuodosta menee bussi 3 kertaa päivässä Ouluun. Metsokankaalla jo todettiin, että koulukuljetukset tulevat kalliimmaksi kuin viipalekoulu. Miksi jälleen yritetään puskea koulukuljetuksia jatkumaan?

 

Päällimmäisenä huolena on lapset. Yritän perustella lähikoulujen merkitystä rahalla, mutta lasten hyvinvointi on sitäkin tärkeämpää. Oulun virkamiehet eivät suostuneet tulemaan työskentelemään tänne kauas Oulunsaloon tyhjän kunnantalon vapaisiin tiloihin, jolloin olisi saatu säästöä tämän hetkisistä vuokratiloista. Lapsia ollaan valmiita kuljettelemaan pitkin Oulua, Patamäen koululle saakka. Lapsilla ei ole äänivaltaa eikä edustusta. Siksi jonkun pitäisi puolustaa heitä, jotka eivät voi puolustaa itseään.

Teija Ruokamo

Kolmen lapsen äiti

Niemenranta

—————————————–

Miksi maanantain Oulun valtuustoseminaarin aineisto on salaista? Ei kuulosta oikein nykyajalta. Väistämättä tulee mieleen, että ei haluta kuntalaisten tietävän mitä valmistellaan. Oulunsalon koulutilanne on katastrofaalinen ja tuntuu että päättäjillä ei ole tietoa, että alueen 3/4 ala-asteista on menossa remonttiin ja yhtä koulua ollaan silti lakkauttamassa. Alueen vanhemmat ovat olleet ahkeria ja saaneet tietoon kaikki lakkautettavan Salonpään koulun kulut. Säästöt ovat reilut 140 000 euroa vuodessa kun lakkautetaan koulu! (laskelmat saa minulta halutessaan, lukuihin sisältyy mm. vuokrat, vesi, sähkö, vakuutus, siivous). Kuluja tulee tietenkin syntymään tulevista koulukuljetuksista, jos koulu lakkautetaan, joten siinä ei säästetyt eurot riitä. Valmistelussa käytetyt luvut ovat virheellisiä (asukkaiden määrä ja kaavotus), kun on laskettu että lapsirikkaan Oulunsalon asukasluku kasvaa 4 vuodessa 20 ihmisellä. Kuka näistä kuljetuksista hyötyy? Miksi väkipakolla halutaan kuljetella lapsia ympäri Oulua vuosi toisen jälkeen? Valmistelussa ei ihan lain kirjain täyty. Suomen perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta… -Teija Ruokamo 

——————————————-

Lainauksia Oulun kaupunginvaltuutetuille toimitetusta kouluverkkoselvityksestä.

”Selvityksessä tulee esittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla turvataan alakouluikäisille lähikoulu, yläkouluikäisille aluekoulu ja siirrytään asteittain kohti tiivistettyä lukiomallia”

”(Lukioiden)”Tilojen vapauttaminen perusopetukselle > vältetään uusien koulurakennusten rakentaminen”

Sillähän se vältetään, kun lakkautetaan reuna-alueilta viimeisetkin koulut. Salonpään koulua ollaan lakkauttamassa samaa vauhtia Oulunsalon lukion kanssa. Niemenrannan koulu on jo nyt täynnä, joten sieltä suunnitellaan vanhimpia alaluokkalaisia siirrettäväksi vastaavasti Pitkäkankaalle ja Pitkäkankaan koululaisia lukion vapautuviin tiloihin.

Kaivelin tuossa tilastotietoa, vuoden vanhaa tosin, mutta tuskin nuo numerot ovat radikaalisti muuttuneet. Salonpään kaupunginosassa asui 31.12.2014 149 alle kouluikäistä (0-6v) ja 158 alakouluikäistä (7-12v ). Näyttääkö nuo numerot jonkun mielestä siltä, että tuo tälläkin hetkellä reilulla käyttöasteella oleva koulu joutaa lakkauttaa?

Salonpään kaupunginosassa asuntokanta on lähes kokonaan omistusasuntoja ja nekin omakotitaloja. Porukka ikääntyy! Yli 64v asukkaita on137 ja tuo luku on huomattavasti isompi kuin lähes kaikissa muissa saman kokoisissa kaupunginosissa. Yli-Ii pistää paremmaksi, mutta esimerkiksi Saarelassa tuo sama luku on 84. Lakkautetaanko nämä talotkin sen jälkeen, kun iäkkäiksi tulleet asukkaat joutuvat niistä pois muuttamaan? Ei suinkaan! Ne olisi varmaan tarkoitus saada myytyä uusille perheille. Lapsiperheille! Vähentääkö tämäkään koulun tarvetta tällä kylällä? Tuskinpa… Eri asia kyllä on, että moniko muuttaa lapsineen alueelle jossa ei ole mitään. Ei leikkipuistoa eikä enää edes koulua. Kiinteistöjen arvoon tuon koulun katoaminen siis varmasti vaikuttaa, ja toivonkin nyt, että myös ne, joilla lapsetkin ovat jo koulunsa käyneet, kiinnostuisivat tästä asiasta.

Lukeepa tuossa selvityksessä vielä sekä nuorisolle, että meille tavan tallaajille suhteellisen huvittavia asioita:

”Hyvät ja turvalliset kulku-yhteydet ovat tärkeitä.”

Hieno lause alueelle, mistä bussilla pääsee arkiaamuna pois ja jo samalle iltaa takaisin!

 

UGH. Olen puhunut.

Maija Piippo

WILMATIEDOTE 13.1.2016

Hei Vanhemmat!
 
Viime perjantaina oli kokous, jossa saimme tiedon, että Tilakeskuksen johtokunta on päättänyt keskeyttää Salonpään koulun remontin suunnittelun. Tämähän ei suuresti muuta tilannetta siitä, mitä tuli tietoon jo ennen joulua, kun valtuusto ei myöntänyt lisämäärärahaa uusien kohteiden remonttien aloittamiseen vuodelle 2016. 
 
Koulun remonttiasia jää siis odottamaan maalis-huhtikuussa tehtäviä kouluverkkopäätöksiä. 
 
Aluerehtori Harri Kauppisen mukaan on todennäköistä, että jos kouluverkkopäätösten mukaan osa oppilaista siirtyisi koulusta toiseen, ei kukaan oppilas siirry kuitenkaan vielä syksyllä 2016, koska kouluverkkoasiaa käsitellään valtuustossa niin myöhään keväällä.
 
18.1. on seuraava sisäilmatyöryhmän kokous, jossa käsitellään Salonpään koulun sisäilmaongelmaa ja koulun 70-luvun osan käyttöä . Tiedotamme näistä asioista myöhemmin lisää. 
 
Ystävällisin terveisin,
rehtori Pirjo Konttinen
apulaisjohtaja Elisa Perämäki

WILMATIEDOTE 11.12.2015

Hei Vanhemmat!
 
Tässä tietoa koulun remontin tilanteesta. 7.12. kaupunginvaltuustolla oli kokous. Kokouksessa oli kolme esitystä siitä, että Oulun Tilakeskukselle olisi myönnetty lisärahaa peruskorjaushankkeisiin. Nämä esitykset eivät voittaneet valtuuston äänestyksissä.
 
Tilakeskukselta on kerrottu, että ilman lisärahaa he eivät pysty aloittamaan uusia peruskorjaushankkeita vuonna 2016.

Tällä hetkellä koululla on tieto, että Tilakeskuksessa kuitenkin suunnitellaan koulumme remonttia niin kauan kuin valtuusto tekee laajemman kouluverkkoa koskevan päätöksen keväällä 2016 (tod.näk. maaliskuussa). Arkkitehti tulee koululle ensi viikolla ja alkaa suunnitella ja piirtää peruskorjattavan osan piirustuksia ja näiden pohjalta aletaan tehdä muita suunnitelmia. Suunnittelutyö keskeytetään jos kouluverkkopäätöksen mukaan ei ole tarvetta peruskorjata koulua. Jos kouluverkkopäätöksen mukaan koulumme peruskorjausta tarvitaan, ovat suunnitelmat valmiina mahdollisimman pikaista aloitusta varten, sitten kun rahoitus löytyy.
 
Paikalliselta valtuutetulta olemme saaneet tietoa, että kouluverkkopäätöksen jälkeen saattaa valtuutetuilla olla mahdollista esittää lisätalousarviota Tilakeskuksen peruskorjaushankkeita varten. 
 
Koulun sisäilmatyöryhmässä pyritään ensi vuoden alussa saamaan päätös siitä, voiko opetusta jatkaa enää syksyllä 2016 koulun 70-luvun osassa ja siihen liittyvissä kahdessa luokkatilassa. Koulun kannan mukaan ei voi jatkaa. Jos 70-luvun osa suljetaan, joutuu osa oppilaista opiskelemaan syksystä 2016 lähtien väistötiloissa, jotka ovat selvityksen alla.
Tiedotamme asiasta, kun saamme lisätietoa.
 
Ystävällisin terveisin,
rehtori Pirjo Konttinen
apulaisjohtaja Elisa Perämäki

PÄIVITYS 19.11.2015

WP_20151119_18_14_40_Pro WP_20151119_18_15_13_Pro

Onkapannu kiittää kaikkia mielenilmaukseen osallistuneita! Väkeä oli paikalla sankoin joukoin ja ilmapiiri oli innostuneen kiinnostunut. Laitamme tännekin vielä tilaisuudessa pidetyn puheen, jotta nekin, jotka eivät paikalle päässeet, voivat sen lukea.

Tervetuloa koululaiset, alueen asukkaat ja median edustajat tähän ”Koulu on Kylämme sydän” -mielenilmaukseen

Mukava nähdä, että olette päässeet paikalle näin runsaslukuisena.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto pyysi välittämään tiedon, että hän ei valitettavasti pääse tänään tulemaan paikalle, mutta että hänen mielipiteensä on se, että Salonpään koulu tulisi säilyttää ja remontoida esitetyssä aikataulussa.

Tänään, Lasten oikeuksien päivän aattona, on hyvä hetki nostaa esille Lasten oikeus terveeseen lähikouluun.

Salonpään koululle perustettiin sisäilmatyöryhmä jo kaksi vuotta sitten joulukuussa 2013 pitempään jatkuneiden sisäilmaongelmien johdosta, sekä lasten että henkilökunnan oireiltua voimakkaasti jo pitkään.

Syksyllä 2014 meille ilmoitettiin, että remontti aloitetaan vuoden 2016 aikana. Nyt lokakuun alussa alkoi kuitenkin kuulua kummia. Remontti oli peruttu ja joissain suunnitelmissa jopa koko koulun lakkauttamisesta oli puhuttu.

Kuluneiden viikkojen aikana tilanteet ovat vaihtuneet nopeasti. Vielä hetki sitten vaikutti siltä, että sisäilmakohteiden remonteista olisi päätetty nyt joulukuussa, mikä olisi ollut hyvä uutinen Salonpään remontin pysymisessä aikataulussa. Nyt viimeisin tieto on, että päätökset lykätään jälleen kerran eteenpäin, tulevan kevään kouluverkkoratkaisuun. Tällöin Salonpään remonttia ei mitenkään ehditä enää aloittaa niin, että se alkaisi suunnitellusti kesäkuussa 2016 lasten jäätyä lomalle.

Koulussa on näiden parin vuoden aikana jätetty korjauksia tekemättä vedoten tulevaan remonttiin ja koululaiset ja henkilökunta voivat yhä huonommin. Syksyn aikana on jo jouduttu tekemään oppilassiirtoja toisiin kouluihin sisäilmaongelman vuoksi, esimerkiksi lähitalosta lapsi käy nyt Niemenrannassa koulua ja toisessa tapauksessa koululainen tekee vain osa-aikaista viikkoa.

Esitämme avoimen kysymyksen kaikille valtuutetuille: Monenko pitää vielä sairastua?

Korjaamalla Salonpään koulu aikataulussa saataisiin aivan uusia mahdollisuuksia kouluverkon suunnitteluun keväällä. Salonpään koulun tulisi toimia Niemenrannan puskurikouluna tasaamassa uuden asuinalueen koulupainetta.

Eilen tulleen tiedon mukaan kaupunginjohtajan esittämä 13 miljoonan korjausmääräraha uppoaa kokonaan käynnissä oleviin hankkeisiin, joihin siis Salonpää ei kuulu. Jos määrärahaa ei saada nousemaan, niin yhtään uutta hanketta ei voida aloittaa. Ei Salonpäässä eikä missään muuallakaan Oulun alueella.

Te valtuutetut voitte vielä vaikuttaa asiaan: Toivottavasti tulette esittämään muutoksia kaupunginhallituksen 13 Meuron esitykseen ja tarvittava vähintään 2 Me lisärahaosuus saadaan lopulliseen budjettiin.

Kiitoksia Teille huomiostanne.

Seuraavaksi on kaikilla halukkailla mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista tai esittää muita näkökohtia.

Tämän vapaan keskustelun jälkeen on mahdollisuus käydä apulaisjohtaja Elisa Perämäen opastuksella tutustumassa koulumme korjausta vaativaan osaan. Tämä siksi, että jokainen voi käydä itse toteamassa, kuinka pieni osa korjausta vaatii suhteutettuna koko koulun pinta-alaan. Eri tilaisuuksissa on nimittäin esitetty aivan poskettomia korjausarvioita eli senkin vuoksi haluamme näyttää, millaisesta alasta todella on kyse, jotta ketään ei tässä asiassa voitaisi enää johtaa harhaan. 

Mutta nyt siis keskusteluosioon eli haluaako joku tulla esittämään kysymyksiä tai kommentteja..

PÄIVITYS 17.11.2015

Tästä linkistä löydät Ohjeita kyläläisille Salonpään koulun puolustamiseen

PÄIVITYS 17.11.2015

TÄRKEÄ TIEDOTE ALUEEN ASUKKAILLE

Salonpään koulun ja sen myötä koko kylän kohtalon hetket ovat nyt käsillä. Viimeisimmän tiedon perusteella päätös Salonpään koulun jatkumisesta/lakkauttamisesta tehdään kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 7.12.2015. Koulun lakkauttaminen olisi kuolinisku koko kylälle. Mm. alueen kiinteistöjen arvo on tiukasti sidoksissa koulun olemassaoloon. Asia siis koskee kaikkia talouksia riippumatta siitä, onko kotona koululaisia vai ei. Nyt on meidän kyläläisten viimeinen mahdollisuus vaikuttaa koulumme ja kyläyhteisömme elinvoimaisuuden säilymiseen.

TAUSTAA: Salonpään koulun esitetyt remonttikustannukset ovat lyhyessä ajassa nousseet tuntuvasti. Alkuperäisestä 1 miljoonasta (Instaro) 2,5 miljoonaan (Tilakeskus 15.10.), sitten 2,83 miljoonaan (Tilakeskus 11.11.) ja Mika Penttilän OAJ:n tiedotustilaisuudessa 10.11. esittämään 4,6 miljoonaan. Herää kysymys, mihin kustannusnousu perustuu ja halutaanko näillä kohonneilla kustannusarvioilla tehdä remontti päättäjien silmissä kannattamattomaksi? Onkapannu on lukuisia kertoja pyytänyt saada nähtäväksi ja arvioitavaksi kustannuslaskelmat, mutta näitä ei ole annettu vedoten siihen, että ne ovat arvioita.

Vanhempaintoimikunta Onkapannu on pitänyt kriisikokouksen 16.11.2015. Kokouksessa todettiin, että nyt on erittäin nopealla aikataululla pyrittävä vaikuttamaan päätöksentekijöihin, koska ensimmäisiä ehdotelmia remonttibudjetista tehdään jo maanantaina 23.11.2015. Tästä syystä Onkapannu päätyi järjestämään seuraavan tempauksen, johon jokaista kyläläistä pyydetään osallistumaan:

KOULU ON KYLÄMME SYDÄN -mielenilmaus

Salonpään koulun pihalla torstaina 19.11.2015 klo 18.00 (kesto noin ½ h)

Toivomme paikalle kaikkia kyläläisiä (ja muita asian tärkeäksi kokevia) ikään katsomatta. Paikalle on kutsuttu kaikki alueemme tiedotusvälineet. Osoitetaan yhdessä päättäjille, että koulun tulevaisuus ei ole meille yhdentekevä!

Niemenrannan asukkaat ovat myös tervetulleita osallistumaan mielenilmaukseen. Jos Salonpään koulu lakkautetaan, Salonpään oppilaat suurella todennäköisyydellä sijoitetaan Niemenrannan kouluun, jonka oppilaista puolestaan osa joutuu tässä tapauksessa lähtemään Pitkäkankaalle.

Vanhempaintoimikunta Onkapannu       Ervastinkylän kyläyhdistys

www.onkapannu.fi                                     www.ervastinkyla.fi

LISÄKSI:

Mielenilmauksen lisäksi voit vaikuttaa myös muulla tavoin:

-suorat yhteydenotot valtuutettuihin (Muihinkin kuin paikallisiin! Kertokaa heille, miksi Salonpään koulu pitää säilyttää)

-mielipidekirjoitukset ja tekstarit lehtien mielipidepalstoille

PÄIVITYS 30.10.2015

Salonpään koulun ja Oulunsalon lukion kohtalo ovat täysin sidoksissa Oulun kampuslukiosuunnitelmaan. Toisin sanoen kampuslukiomallin toteutuessa Salonpään koulu ja Oulunsalon lukio monien muiden koulujen mukana hyvin todennäköisesti lakkautettaisiin. Onkapannu on nyt kohdentanut toimensa kampuslukiomallin vastustamiseen ja perustanut täysin uuden sivuston www.eikampuslukiolle.fi. Sivuston tarkoitus on tarjota foorumi kaikille, joita kampuslukiomalli tulisi tavalla tai toisella koskemaan eli lähes koko uuden Oulun aluetta. Sivustolla on myös adressi, jossa vastustetaan kampuslukiota.

PÄIVITYS 30.10.2015

Torstaina 29.10.2015 Onkapannu luovutti Salonpään koulun adressin kaupunginhallitukselle heidän odottaessaan lauttaa Hailuodon budjettiriiheen.

Salonpään adressin luovutusSalonpään adressin luovutus 2

PÄIVITYS SIVULLE 25.10.2015

Onkapannun adresseihin on lisätty Adressi Oulunsalon lukion säilyttämisen puolesta.

PÄIVITYS SIVULLE Erään salonpääläisen vanhemman kirjoitus 25.10.2015

Haluan tuoda esille mielipiteeni ja perusteluni sille, että salonpään koulua ei pidä lakkauttaa vaan remontoida alkuperäisen suunnitelman mukaan.

ARVOT

Perustuuko päätöksenteko Oulussa pelkästään rahalle ja tehokkuudelle? Mikä on arvokasta? Sekö, että asiat ja rakennukset, oppilaat ja koulut laitetaan yhteen ja tehokkaasti, välittämättä yksilöstä, ihmisestä? Entä sitten, kun tehokkuus menee liian pitkälle ja ihminen ei enää pysy mukana vaan ahdistuu, syrjäytyy. Pahimmassa tapauksessa pienestä ihmisestä tulee tehokkuuden uhri ja yhteiskunnan hoidettava!

Salonpään koulu ei ole edes kovin pieni, mutta kuitenkin sen kokoinen koulu, että siellä pystytään ottamaan huomioon oppilas yksilönä. Näen Salonpään koulun yhteisönä, josta lapsi saa tärkeitä rakennusaineitanuoruutta ja aikuisuutta varten.  

Mitkä asiat painavat vaakakuupissa eniten? Jos tämän kokoisen koulun lakkauttaminen toteutuu, yksilön ja ihmisen hyvinvointi on unohdettu. Kun yksilö ja ihmisen hyvinvointi huomioidaan, lapsista kasvaa tasapainoisia aikuisia, joita Oulu tulevaisuudessa tarvitsee. 

Koulun remontoiminen pitää aloittaa alkuperäisen suunitelman mukaan. 

LIIAN PITKÄT KOULUMATKAT

Salonpään koulun lakkauttamisesta tulee kuluja kaupungille(koulukuljetukset) ja vie voimavaroja Salonpään, Varjakan, Niemenrannan ja koko Oulunsalon perheiltä, vanhemmilta ja oppilailta. Henkilökuntaa jää työttömäksi. Yhden koulun lakkauttaminen vaikuttaa kaikkien Oulunsalon perheiden arkeen. Koulumatkat pitenee kohtuuttomasti. Vuoden 2016 talousarvioesityksessä puhutaan viiden uuden koulun tarpeesta Oulun alueelle. Uusia alakouluja ei aiota rakentaa, mutta kampusmalli aiotaan kuitenkin toteuttaa. Sehän siis tarkoittaa kuitenkin uusia rakennuksia.  Eikö vanhassa koulussa ole mitään säästämisen ja remontoimisen arvoista? On siinä: koulun historia, opettajat, oppilaat, yhteisö. Perheet.

Talousarvioesityksessä luvataan: ”Kaupungin tavoitteena on turvata alakouluikäisille lähikoulu”. Lupaus toteutuu, kun Salonpään koulu remontoidaan. 

TERVEYS JA JAKSAMINEN

Jos Oulunsalon lukio siirtyy Oulun keskustaan, tarkoittaa se Salonpäässä asuvalle lukiolaiselle noin tunnin koulumatkaa yhteen suuntaan. Siitä seuraa todellakin kohtuuttoman pitkä päivä nuorelle! Päivä on pitempi kuin aikuisella; herätys 6.30. ja kotona klo 17, ja siihen päälle vielä läksyt. Voi vain arvailla, kuinka kauan tuollaista nuori ihminen jaksaa? Sitä tuskin kukaan haluaa kokeilla. 

Mitä tarkoittaa asteittainen lukioiden siirtäminen kampusmalliin? Tarkoittaako se sitä, että Salonpään koulua ei remontoida vaan rakennus on käytössä sisäilmaongelmista huolimatta ja oppilaita siirretään vasta sitten toisiin kouluihin, kun kampusmalli on toteutunut.  Tässä kohtaa on kyseessä ihmisten terveys, sekä oppilaiden, että opettajien! Osalla oppilaista ja koulun henkilökunnasta on jo vakavia oireita tilanteesta johtuen.

Nyt pitäisi tässä vaiheessa todellakin ajatella ihmistä eikä hienolta kuulostavaa ja näyttävää kampusmallia! 

Salonpään koulun remontointi pitää aloittaa alkuperäisen suunnitelman mukaan.

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN

Salonpään koululla olen nähnyt  koululaisten työskentelyä luokissaan. Tänä syksynä tuli erityisesti kiitollinen mieli siitä, että lapseni saavat käydä koulua, jossa kaikki tuntevat toisensa ja siellä on hyvä olla. Salonpään koulun käytävillä ja pihalla näkee iloisia ja reippaita lapsia, jotka aukaisevat oven, kun lasten vanhempia tulee käymään koululla.   Jos joku jää yksin, tiedän kokemuksesta, että tilanne selvitetään.  Kaikki tuntevat toisensa, opettajat, oppilaat ja henkilökunta. Kiusaamistapaukset pystytään ottamaan nopeasti Salonpään koulussa käsittelyyn. Isoissa kouluissa tilanteet saattavat mennä hyvinkin pitkälle ja aiheuttaa lapselle siten elinikäisiä traumoja ja sitä kautta syrjäytymistä. Haluan, että lapseni saavat kasvaa turvallisessa kouluympäristössä, jolle perustuu suuri osa  elämässä tehtävistä valinnoista. 

LUONTO LÄHELLÄ

Salonpään koulun läheisyydessä, noin kilometrin päässä, on Akionlahti, jossa koululaiset käyvät opettajiensa kanssa retkellä ja tutustumassa muuttolintuihin ja luontoon. Todella arvokas asia, että oppilailla on mahdollisuus päästä luontoon. Metsässä ja luonnossa käyskentely tutkitusti  vähentää stressiä ja on siten vastapainona opiskelulle. Kuinka monessa muussa koulussa on tällaiseen mahdollisuus? 

Salonpään koulua ei missään tapauksessa pidä lakkauttaa. Remontointi on ainut vaihtoehto.  

Tuuli-Maria Kämäräinen, musiikkipedagogi

PÄIVITYS TIEDOTTEESEEN Wilmaviesti 21.10.2015

Hyvät vanhemmat ja henkilökunta!

Torstaina 15.10. oli Salonpään koululla vanhempaintoimikunnan ja koulun järjestämä tilaisuus, jossa keskusteltiin Salonpään koulun tulevaisuudesta ja remontista.

Paikalla oli kaupunginvaltuutetuista Suvi Helanen, Anne Snellman, Jouko Korkiakoski, Rauno Hekkala, Matias Ojalehto ja Latékoé Lawson Hellu. Valtuutetuilta saimme tietoa, että jos kaupunginjohtajan esitys lukiomallista toteutuu, lakkautetaan Oulunsalon lukio ja tällöin on erittäin todennäköistä, että myös Salonpään koulu lakkautetaan. Asian valmistelu on keskeneräinen, mutta oletettavaa on, että Salonpään koululaiset siirtyisivät Niemenrantaan, Niemenrannan koululaisista osa Pitkäkankaalle ja Pitkäkankaan koululaisista osa lukion tiloihin. Näin kaupungille tulisi mahdollisimman vähän kuljetuskustannuksia, koska 5km on raja kuljetustuelle. Jos tällainen malli toteutuisi, koskisi asia siis myös Niemenrannan ja Pitkäkankaan alueella asuvia perheitä.

Paikalla olleet valtuutetut lupasivat vaikuttaa siihen, että Oulunsalon lukiota ja Salonpään koulua ei lakkautettaisi ja että Salonpään koulun remontti toteutettaisiin alkuperäisen aikataulun mukaan. Valtuutetut myös kertoivat, että on erittäin tärkeää, että alueen asukkaat toimivat ja tuovat esille monin eri tavoin mielipiteensä siitä, että Salonpään koulu pitäisi säilyttää ja remontti toteuttaa. Vaikka osa valtuutetuista olisi koulumme säilyttämisen ja remontoinnin puolella, on tärkeää vakuuttaa asian tärkeys myös muille valtuutetuille. Eräs tapa valtuutettujen mukaan on suorat yhteydenotot kaikkiin kaupunginvaltuutettuihin. Paikalla olleet valtuutetut myös pyysivät Salonpään koulun puolesta konkreetteja perusteluita, joita he voisivat käyttää avuksi vaikuttaessaan asian puolesta. Kaupunginhallitus kokoontuu käsittelemään budjettia 29.-30.10. Hailuodossa.

Eräs asiaan vaikuttamisen keino on vanhempaintoimikunta Onkapannun sivuilla oleva nettiadressi. Siinä vastustetaan Salonpään koulun lakkauttamista ja vaaditaan remontin toteuttamista alkuperäisen suunnitelman mukaan. Vanhempaintoimikunta luovuttaa adressin valtuutetuille. Adressin viimeinen allekirjoittamispäivä on ke 28.10. klo 16. www.onkapannu.fi

Vanhempaintoimikunta Onkapannu
rehtori Pirjo Konttinen
apulaisjohtaja Elisa Perämäki

PÄIVITYS TIEDOTTEESEEN: Wilmaviesti 13.10.2015

Hyvät vanhemmat ja henkilökunta!

Salonpään koulun tilanteesta on tullut meille koulullekin monenlaista tietoa. Tänään tietomme ovat jälleen tarkentuneet, joten siksi tämä viesti. Koulun remontin toteutuminen kytkeytyy kaupungin budjettipäätöksiin ja kouluverkkosuunnitteluun. Eli remontin toteutus ei siis ole vielä varmaa, vaikka sellaistakin tietoa maanantaina saimme. Remontin suunnittelu kuitenkin jo käynnistyy. Samoin lukioverkkouudistuksen ratkaisut vaikuttavat Salonpään koulun tulevaisuuteen. Näistä asioista on tarkoitus keskustella ja kysyä torstai-illan tilaisuudessa koululla klo 19. Tervetuloa!

rehtori Pirjo Konttinen
apulaisjohtaja Elisa Perämäki

PÄIVITYS TIEDOTTEESEEN ma 12.10.2015 klo 14.50: Torstain tilaisuuden ajankohta siirtyy tunnilla eteenpäin eli tilaisuus alkaa klo 19.00.

PÄIVITYS TIEDOTTEESEEN ma 12.10.2015 klo 12.40

Oulun Tilakeskus on ilmoittanut, että koulun remontin suunnittelu aloitetaan, mutta remontin toteutus riippuu siitä, paljonko he saavat rahoitusta kaupungin budjetissa. Perjantaina julkaistun kaupunginjohtajan budjettiesityksen mukaan Tilakeskus ei ole saamassa esittämäänsä rahaa. Tilakeskuksesta ilmoitettiin kuitenkin maanantaina 12.10., että remontti ollaan toteuttamassa. Koska remontin suhteen on tullut niin monenlaista tietoa Tilakeskukselta, haluavat vanhemmat varmistusta viimeisimpään tietoon.

Alkuperäinen tiedote su 11.10.2015:

Oulun Tilakeskus on ilmoittanut, että jos he eivät saa kaupungin budjettiin esittämäänsä rahaa, on erittäin todennäköistä, että Salonpään koulun remontti siirtyy. Perjantaina 9.10.2015 julkaistun kaupunginjohtajan budjettiesityksen mukaan Tilakeskus ei ole saamassa esittämäänsä rahaa.

Lisäksi eräs kaupunginvaltuutettu kertoi, että virkamiestasolla on puhuttu/harkittu jopa Salonpään koulun lakkauttamista. Tämä liittyy kaupunginjohtajan budjettiesitykseen, jonka mukaan lukiokoulutus ollaan keskittämässä kuuteen keskustan lukioon. Tämän suunnitelman myötä Oulunsalon lukio mahdollisesti lakkautettaisiin. Lukion tiloja voitaisiin käyttää tällöin perusopetukseen.

Oulun kaupungin budjetin käsittely jatkuu 29.-30.10. Nyt on todella tärkeää, että alueemme kaikki asukkaat nopeasti aktivoituvat puolustamaan oman lähikoulumme tulevaisuutta. Koulun kohtalo on tiukasti sidoksissa mm. alueen kiinteistöjen arvoon, joten asia koskee kaikkia talouksia riippumatta siitä, onko kotona pikkukoululaisia vai ei. SIISPÄ:

Tervetuloa kaikki alueen asukkaat keskustelemaan koulun tulevaisuudesta

Salonpään koululle to 15.10. klo 18 19.00 (korjattu 12.10.).

Vanhempaintoimikunta on kutsunut tilaisuuteen kaupunginvaltuutettuja, Tilakeskuksen asiantuntijoita ja opetustoimen johtoa.

LISÄKSI:

Vanhempaintoimikunta Onkapannu on avannut nettiadressin Salonpään koulun remontin toteuttamisen puolesta (alkuperäisen aikataulun mukaan suunnittelu alkaen 2015 ja toteutuksen aloitus elokuussa 2016) sekä mahdollista Salonpään koulun lakkauttamista vastaan. Nettiadressin voi allekirjoittaa Onkapannun nettisivuilla osoitteessa www.onkapannu.fi kohdassa Adressi (tarkempi osoite http://www.onkapannu.fi/?page_id=966 ) Käy nopeasti allekirjoittamassa adressi: mitä enemmän saamme allekirjoituksia, sitä painavammin pystymme kouluamme puolustamaan.

Vanhempaintoimikunta Onkapannu

rehtori Pirjo Konttinen

apulaisjohtaja Elisa Perämäki

Tästä voit ladata Valtuustoinfossa 26.10.2015 esitellyn materiaalin, jossa käsitellään kouluverkkoasioita. Tutustumisen arvoinen!

Copyright © 2021 Onkapannu All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.