Salonpään koululaiset menevät lakkoon 7.-8.12.

Posted by Kristiina Valtanen on joulukuu 3, 2017 in Tulevia tapahtumia |

unnamed

Salonpään ja Niemenrannan vanhempaintoimikunta, Onkapannu kokoontui Salonpään koululla 2.12. ja päätti, että koululakko tullaan järjestämään 7.-8.12. Lakolla vaadimme, että entisen Salonpään koulun tilalle rakennetaan uusi ja pysyvä koulu. Tausta vaatimuksena on, että Oulunsalon lukio tulee jatkamaan toimintaansa Oulun kaupungin uudessa Sivistys- ja kulttuuripalveluja koskevassa palveluverkkoratkaisussa.

Tämä perustuu Oulun kaupunginvaltuuston 13.6.2016 tekemään päätökseen, jossa todettiin, että Oulunsalon lukio jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa ja että Niemenrannan ja Salonpään koulut säilyvät 0-6 luokkien kouluina. Salonpään koulu joko saneerattaisiin tai tilat korvattaisiin uudisrakennuksella. Salonpään koulun investointipäätös todettiin myös kiireellisimmäksi. Salonpään ja Niemenrannan kouluista sekä Salonpään päiväkodista on jo hankeselvitykset valmiina. Salonpään koulun hankeselvitys on tämän lisäksi myös käynyt lausuntokierroksella Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa sekä Liikelaitosten johtokunnassa. Näistä huolimatta virkamiehet ovat pysäyttäneet prosessin ja aloittaneet valmistella uutta selvitystä, jossa Oulunsalo on erotettu muusta kouluverkosta omaksi Oulunsalon kouluratkaisuksi. Tämän hetkisessä Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalveluiden Palveluverkkoesityksessä ei mainita lukioita lainkaan sekä Salonpään koulun tilanne vaikuttaa kyseenalaiselta. Palveluverkkoehdotuksesta Oulun kaupunginvaltuusto äänestää tammikuussa 2018. Nyt on esitetty, että talousarvioesitykseen lisättäisiin seuraava:

’’Salonpäähän rakennetaan uusi koulu 0.-6.luokille ja Niemenrannan koululle tehdään laajennus. Tilat rakennetaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla huomioiden toimivuuden edellyttämät tilaratkaisut. Haetaan vaihtoehtoisia toteuttamismalleja. Mikäli varhaiskasvatus tarvitsee uutta tilaratkaisua Salonpäässä, niin se kannattaa toteuttaa koulun yhteyteen. Kaikkien kolmen hankkeen osalta hankeselvitykset on tehty.’’

Tämä linjaisi ratkaisun takaisin edellisen vuoden päätöksen mukaiseksi ja olisi oikeudenmukainen. Oulun kaupunginvaltuusto äänestää tästä ehdotuksesta 11.12.2017. Vaikka Oulun kaupungin palveluverkkoselvityksestä päätetäänkin vasta ensi vuoden puolella, sen talousarviosta päätetään jo nyt. Tämän vuoksi Oulun kaupunginvaltuuston äänestys 11.12. on erittäin tärkeä Salonpään koulun kannalta ja siihen meidän kaikkien tulisi pyrkiä omalta osaltamme vaikuttamaan. Valtuustossa on vielä monia, jotka eivät ole tehneet lopullista päätöstään Salonpään koulun suhteen. Moni ei myöskään ymmärrä koulun merkitystä Varjakan alueen asukkaille taikka alueen tulevaisuuden kehitykselle ja siksipä he ovatkin helposti virkamiesten johdateltavina. Näihin päättäjiin meidän tulisi pyrkiä vaikuttamaan ja saamaan heidät puolellemme. On äärimmäisen tärkeää, että päättäjät ymmärtävät, ettei kysymys ole ainoastaan lasten ja henkilökunnan terveydestä, vaan koko kylän elinvoimasta ja paikallisesti luoduista palveluista.

Tilanne on Onkapannun kampanjan alusta muuttunut ja se on erittäin herkkä. Salonpään koulun akuutti sisäilmaongelma on ollut sekä Oulun kaupungin hallituksessa ja valtuustossa esillä paljon. Yleisesti vaikuttaa siltä, että nyt etsitään nopeasti ratkaisuja poliittisesta taustasta riippumatta. Ongelma on kuitenkin se, että poliitikot ovat jakaantuneet joko väliaikaisten taikka pysyvien ratkaisujen kannoille. Vaarana on, että tarjoamalla väliaikaista ratkaisua (kuten moduulikoulun rakentamista Varjakkaan), pysyvät tilat Salonpään koulun oppilaille rakennetaankin jonnekin muualle, kuten Niemenrantaan. Lakon avulla pyrimme selkeästi näyttämään poliittisille päättäjille, että alueen vanhemmat haluavat uuden koulurakennuksen nimenomaan Varjakkaan sekä säilyttämään Oulunsalon lukion.

Lisätietoja mm. lakon käytännön järjestelyistä löydät Salonpään tilanne -alalehdeltä.

Copyright © 2015-2021 Onkapannu All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.