Saamme uuden koulun ja päiväkodin!

Posted by Kristiina Valtanen on toukokuu 16, 2018 in Tulevia tapahtumia with Comments closed |

yes

 

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 14.5. pidetyssä kokouksessaan äänin 37-30, että Salonpäähän rakennetaan uusi koulu sekä tilat varhaiskasvatukselle. Jo toistamiseen kaupunginvaltuusto on kääntänyt kaupunginhallituksen esityksen. Toivomme, että tämä päätös pitää.

Onkapannu kiittää kaikkia mukana olleita ja tukensa antaneita. Tämä on ollut erittäin pitkäjänteistä ja sitkeää työtä. Nyt on tärkeää, että me alueen asukkaat valvomme aktiivisesti päätöksen täytäntöönpanoa, jotta seuraavan parin vuoden sisällä näkisimme uuden koulurakennuksen kohoavan entisen viereen. Onkapannu tulee seuraamaan rakennusvaiheita ja päivittämään tietoa nettisivuilleen. Eli täältä kannattaa tulevaisuudessa käydä tarkistamassa viimeisimmät tiedot hankkeen etenemisestä.


Toivotamme aurinkoista ja leppoisaa kesän alkua!

Onkapannun tiimi

Vanhempain Akatemian kevään toimintaa

Posted by Kristiina Valtanen on helmikuu 1, 2018 in Tulevia tapahtumia with Comments closed |

kiikku

 

 • Vanhempien pysäkki –Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa vanhemmuuteen ja lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvistä arjen pulmatilanteista. Pysäkille voi pysähtyä myös parisuhteen ja eroasioiden äärelle.
 • Parisuhteen huoltokurssi 7.-28.2.2018 (4 krt), lastenhoito
 • Tunnekeskeinen parisuhdekurssi 15.3.-7.6.2018 (7 krt)
 • Oletko eronnut tai eroamassa? Mietitkö, miten ero vaikuttaa lapsiisi ja mitä tarkoittaa eron jälkeinen vanhemmuus? -tilaisuudet keväällä. Ensimmäinen järjestetään 30.1.2018.
 • Huoltajuus ja asumisjärjestelyt eroperheessä 20.2.2018
 • Lapset ja ero 28.3.2018
 • Suomalainen eroseminaari 4.4.-20.6.2018 (11 krt)
 • Eväitä matematiikkaan ja elämään 6.2.2018
 • Pienen lapsen kiukku 1.3.2018 & 17.5.2018
 • Nuoren murrosikä kasvatuksen haasteena 13.3.2018
 • Haastavat tilanteet lapsen kanssa 7.5.2018
 • Ihmeelliset vuodet -ryhmä 7-10-vuotiaiden lasten vanhemmille 12x2h. Keväällä 2018 23.3.-8.6.2018 (6 krt), syksyn ajankohdat sovitaan ryhmän kanssa.

 

Ennakkotietoa:

Keväällä 2018 järjestetään vanhemmille voimavararyhmä ja ryhmän sisällön suunnitteluun vanhemmat voivat vaikuttaa.

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.nuortenystavat.fi/yksikot/vanhempien_akatemia%25

 

Salonpään koululaiset menevät lakkoon 7.-8.12.

Posted by Kristiina Valtanen on joulukuu 3, 2017 in Tulevia tapahtumia with Comments closed |

unnamed

Salonpään ja Niemenrannan vanhempaintoimikunta, Onkapannu kokoontui Salonpään koululla 2.12. ja päätti, että koululakko tullaan järjestämään 7.-8.12. Lakolla vaadimme, että entisen Salonpään koulun tilalle rakennetaan uusi ja pysyvä koulu. Tausta vaatimuksena on, että Oulunsalon lukio tulee jatkamaan toimintaansa Oulun kaupungin uudessa Sivistys- ja kulttuuripalveluja koskevassa palveluverkkoratkaisussa.

Tämä perustuu Oulun kaupunginvaltuuston 13.6.2016 tekemään päätökseen, jossa todettiin, että Oulunsalon lukio jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa ja että Niemenrannan ja Salonpään koulut säilyvät 0-6 luokkien kouluina. Salonpään koulu joko saneerattaisiin tai tilat korvattaisiin uudisrakennuksella. Salonpään koulun investointipäätös todettiin myös kiireellisimmäksi. Salonpään ja Niemenrannan kouluista sekä Salonpään päiväkodista on jo hankeselvitykset valmiina. Salonpään koulun hankeselvitys on tämän lisäksi myös käynyt lausuntokierroksella Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa sekä Liikelaitosten johtokunnassa. Näistä huolimatta virkamiehet ovat pysäyttäneet prosessin ja aloittaneet valmistella uutta selvitystä, jossa Oulunsalo on erotettu muusta kouluverkosta omaksi Oulunsalon kouluratkaisuksi. Tämän hetkisessä Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalveluiden Palveluverkkoesityksessä ei mainita lukioita lainkaan sekä Salonpään koulun tilanne vaikuttaa kyseenalaiselta. Palveluverkkoehdotuksesta Oulun kaupunginvaltuusto äänestää tammikuussa 2018. Nyt on esitetty, että talousarvioesitykseen lisättäisiin seuraava:

’’Salonpäähän rakennetaan uusi koulu 0.-6.luokille ja Niemenrannan koululle tehdään laajennus. Tilat rakennetaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla huomioiden toimivuuden edellyttämät tilaratkaisut. Haetaan vaihtoehtoisia toteuttamismalleja. Mikäli varhaiskasvatus tarvitsee uutta tilaratkaisua Salonpäässä, niin se kannattaa toteuttaa koulun yhteyteen. Kaikkien kolmen hankkeen osalta hankeselvitykset on tehty.’’

Tämä linjaisi ratkaisun takaisin edellisen vuoden päätöksen mukaiseksi ja olisi oikeudenmukainen. Oulun kaupunginvaltuusto äänestää tästä ehdotuksesta 11.12.2017. Vaikka Oulun kaupungin palveluverkkoselvityksestä päätetäänkin vasta ensi vuoden puolella, sen talousarviosta päätetään jo nyt. Tämän vuoksi Oulun kaupunginvaltuuston äänestys 11.12. on erittäin tärkeä Salonpään koulun kannalta ja siihen meidän kaikkien tulisi pyrkiä omalta osaltamme vaikuttamaan. Valtuustossa on vielä monia, jotka eivät ole tehneet lopullista päätöstään Salonpään koulun suhteen. Moni ei myöskään ymmärrä koulun merkitystä Varjakan alueen asukkaille taikka alueen tulevaisuuden kehitykselle ja siksipä he ovatkin helposti virkamiesten johdateltavina. Näihin päättäjiin meidän tulisi pyrkiä vaikuttamaan ja saamaan heidät puolellemme. On äärimmäisen tärkeää, että päättäjät ymmärtävät, ettei kysymys ole ainoastaan lasten ja henkilökunnan terveydestä, vaan koko kylän elinvoimasta ja paikallisesti luoduista palveluista.

Tilanne on Onkapannun kampanjan alusta muuttunut ja se on erittäin herkkä. Salonpään koulun akuutti sisäilmaongelma on ollut sekä Oulun kaupungin hallituksessa ja valtuustossa esillä paljon. Yleisesti vaikuttaa siltä, että nyt etsitään nopeasti ratkaisuja poliittisesta taustasta riippumatta. Ongelma on kuitenkin se, että poliitikot ovat jakaantuneet joko väliaikaisten taikka pysyvien ratkaisujen kannoille. Vaarana on, että tarjoamalla väliaikaista ratkaisua (kuten moduulikoulun rakentamista Varjakkaan), pysyvät tilat Salonpään koulun oppilaille rakennetaankin jonnekin muualle, kuten Niemenrantaan. Lakon avulla pyrimme selkeästi näyttämään poliittisille päättäjille, että alueen vanhemmat haluavat uuden koulurakennuksen nimenomaan Varjakkaan sekä säilyttämään Oulunsalon lukion.

Lisätietoja mm. lakon käytännön järjestelyistä löydät Salonpään tilanne -alalehdeltä.

Tempaus Salonpään koulun puolesta

Posted by Kristiina Valtanen on marraskuu 15, 2017 in Tulevia tapahtumia with Comments closed |

Viimeisten tietojen mukaan Oulun kaupungin valtuuston tekemää päätöstä 13.6.2016 ollaan nyt muuttamassa ja Salonpään koulu on jälleen lakkautusuhan alla. Vanhempaintoimikunta Onkapannu on järjestämässä näkyvää mediatempausta Salonpään koulun säilymisen puolesta Salonpään koululla keskiviikkona 22.11.2017 klo 13:00-13:30. Tavoitteena on median avulla nostaa Salonpään koulun ongelmat näkyvästi esille ja sitä kautta painostaa Oulun kaupunkia panemaan käytäntöön edellisen valtuuston päätös ja rakentamaan Varjakkaan uusi koulu. Tempauksen aikana otamme Salonpään koulun oppilaista
sekä yksittäisiä että ryhmäkuvia, joissa lapsilla on kasvoillaan hengityssuojaimet. Tempaus järjestetään Onkapannun toimesta kouluajan ulkopuolella. Onkapannu hankkii hengityssuojaimet. Aikuiset ovat myös tervetulleita mukaan tempaukseen. Voitte seurata ja jakaa kampanjan valokuvia Facebookissa, Twitterissä ja muussa sosiaalisessa mediassa käyttämällä hashtagiä #lupahengittää ja #oulunsalonkouluratkaisu. Jakaessanne valokuvia
eteenpäin muistakaa käyttää näitä samoja hashtagejä näkyvyyden lisäämiseksi. Jos Salonpään koulun asema heikkenee olemme tarvittaessa järjestämässä koululla lakkoa.

SalonPaa - 19

Askartelukerhot alkavat Salonpäässä

Posted by Kristiina Valtanen on syyskuu 18, 2017 in Tulevia tapahtumia with Comments closed |

tähdet

 

Seurakunnan askartelukerhot alakoululaisille ja perheille alkavat jälleen maanantaina 18.9.2017 Salonpään kylätalolla (Helasentie 13)

Alakoululaiset klo klo 16-17.30

Perheilta klo 18-20

Tervetuloa mukaan!

Ohjaajana toimii Kirsi Järvelin

 

OULUNSALON NUORISOSEURA VIIKKO-OHJELMA Syksy 2017 – kevät 2018

Posted by Kristiina Valtanen on syyskuu 4, 2017 in Tulevia tapahtumia with Comments closed |

tanssia

Maanantai

17.15-18.00 Loruilijat: vanhempi & 1-2 v

18.00-18.45 Höpötys: 4-5 v lastentanssi

18.45-19.30 Napsut: 6-7 v lastentanssi

Tiistai

18:00-21:00 Oulunsalon tango alkeet + jatkoryhmä

Keskiviikko

17.45-19.00 Kikatus: 7-11 v kansantanssi

19.00-21.00 Kepposet: 12-15 v kansantanssi

Torstai

18:15-21:15 Iso Ilo (Kempeleessä)

Sunnuntai

15.00 – 18.00 Oulunsalon tango (harj. satunnaisesti)

 

Ilmoittautumiset ohjaajille:
Minna Närhi pj. 050 546 7290 (Lisätietoja kaikista ryhmistä)
Ari Björnholm 040 778 0834 (Tango)
Anni Koponen 0442638339 (Lasten ryhmien ilmoittautumiset)
Hanna Poikela 040 778 6358 (2018) Tanja Teppo 041 436 8863 (Iso Ilo pj)
Talonmies Pekka Piippo 040 770 0150
Oulunsalon Nuorisoseura
Neuvoksenkuja 2, 90460 Oulunsalo www.oulunsalonnuorisoseura.fi
www.oulunsalotango.net www.isoIlo.fi

Kirjastoautot Meitä varten!

Posted by Kristiina Valtanen on maaliskuu 14, 2015 in Tulevia tapahtumia with Comments closed |
kirjastoauto

 

Katso, kuinka lähellä voit asioida kirjastossa! Iltavuorot on tarkoitettu kaikille kyläläisille.

 

Ervastinkylä
Ervastinkyläntie 44
torstaisin 16.40-16.55

Niemenrannan koulu
Nuottamiehentie 1
parittoman viikon maanantaisin 9.20-10.30
parillisen viikon maanantaisin 9.20-9.50

Varjakan grilli
Muikuntie 2
torstaisin 17.05-17.20

Salonpään koulu
Keskipiirintie 9
parillisen viikon maanantaisin 10.00-10.30

 

Copyright © 2015-2021 Onkapannu All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.